Тімпанометрія, імпедансометрія

Тімпанометрія — це метод об’єктивного обстеження стану  среднього вуха.

Проводиться ця безболісна маніпуляція за допомогою спеціального медичного приладу — тімпанометра, шляхом подачі повітря у зовнішній слуховий прохід пацієнта на де-яку мить. Потім повітря випускається та прилад роздруковує тімпанограму — криву рухливості барабанної перетинки. Тімпанограми  для цілей діагностики захворювань  вуха підрозділяються на декілька типів.

 

 

На основі даних тімпанометрії лікар може поставити попередній діагноз деяких захворювань та станів та призначити додаткові обстеження.

 

 

 

 

 Тімпанограма типу А.

Нормальний слух, патологій немає.

 

 

 

Крива імпеданса, що зображена у залежності від вимірювання тиску повітря у вушному проході, може выявити важливу інформацію про стан середнього вуха, барабанної перетиннки, ланцюжка слухових кісточок.